วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

รู้จักแบ่งปัน

การเล่นนอกจากจะเป็นธรรมชาติของเด็กแล้วยังเป็นสิ่งที่นำไปสู่การเรียนรู้ 

รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา และ รู้จักแบ่งปันสนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น