วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

รู้จักการทำงานเป็นทีม ^^


 รู้จักการทำงานเป็นทีม 
#เกมกระดานอุบล ทำให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะเล่นกับคนอื่น

 รู้จักการทำงานเป็นทีม เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างไม่เคอะเขิน

Image may contain: 5 people, people eating and food

สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.comเกิดกระบวนการเรียนรู้

ทำอาหารเป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลิน ทดลองสิ่งต่างๆ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ 

ผ่านการลงมือทำจริง#LearningByCooking


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


การหาความรู้ของเด็กๆ

การเล่น ไม่ใช่คำตรงข้ามของการเรียน จริงๆ แล้ว การเล่น คือ การหาความรู้ของเด็กๆ... มาสนุก 

เพื่อการเล่นกับสมองอย่างสร้างสรรค์กันนะคะ #YoungSanook


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com
พัฒนาการที่ดีเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้

พัฒนาการที่ดีเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็ก เริ่มต้นจากการเล่น 

และ "ยังสนุก" ด้วยค่ะ#BoardGameUbon


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เสริมสร้างการเรียนรู้เด็กบางครั้งการลองทำอะไร มากกว่าการมอง ...ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ลึกมากกว่าสิ่งที่เห็น...

รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้... #เสริมสร้างการเรียนรู้เด็ก


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการเล่นให้เป็นการเรียนรู้ .


เปลี่ยนเกมกระดานเป็นสนามเด็กเล่น   เปลี่ยนการเล่นให้เป็นการเรียนรู้ .

.. ทีละเล็ก ทีละน้อย กับการท้าทายสมองด้วย 

#เกมกระดาน กับ #YoungSanook #บอร์ดเกมอุบล

Image may contain: 2 people, people smiling


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


ก็ไม่แปลกที่การเรียนรู้แบบนี้ จะช่วยกระตุ้นการช่างสังเกต


ก็ไม่แปลกที่การเรียนรู้แบบนี้ จะช่วยกระตุ้น...การช่างสังเกต...ช่างซักช่างถาม... 

กล้าตัดสินใจ...เพิ่มทักษะการวิเคราะห์และความเป็นผู้นำ...สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com