วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

ค้นหาสิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ใช่

อยากให้เด็กได้ค้นหาสิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ใช่ 

ให้การ เป็นคำตอบสำหรับ #เด็กวัยเรียนรู้

Image may contain: 5 people

สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


ท้าทายสมองผ่านการเล่นเกมกระดาน


ท้าทายสมองผ่านการเล่นเกมกระดาน 

เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 

กับ #BoardGameUbon


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ฝึกทักษะสังคมค่ะ

มาเชื่อมต่อความสนุกกับการเรียนรู้ให้กับเด็ก ด้วย #บอร์ดเกม 

กันนะคะ เสริมทั้งทักษะการคิด และทักษะสังคมค่ะ 


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


สนุกไปกับทุกการเรียนรู้


การเล่นเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข

 ผ่าน#BoardGameUbon ที่เด็กได้สนุกไปกับทุกการเรียนรู้ค่ะ


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


ต่อแรงบันดาลใจ


การเล่นช่วยสร้างสรรค์จินตนาการและสานต่อแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 

#เกมกระดานอุบล ช่วยเสริมพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กๆ ค่ะ #PlayToLearn #ยิ่งเล่นยิ่งเรียนรู้สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


คุณให้ราคา “อาหารสมอง” ของลูกเท่าไหร่?

คุณให้ราคา “อาหารสมอง” ของลูกเท่าไหร่? 

 เปิดสมองจากการ #เล่นบอร์ดเกม กันนะคะ


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


BoardGameUbon อีกหนึ่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่

ปล่อยให้เด็กได้มีอิสระในการเล่น 

มีอิสระในการตัดสินใจ 

และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา 

ผ่าน #BoardGameUbon