วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

เพราะทุกการเล่นคือการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง

 เสริมการคิดอย่างเป็นระบบ จัดระเบียบความคิดของเด็กผ่านการเล่น

 #BoardGameUbon #เกมสร้างวินัย #YoungSanook #แสงออกหัว
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ยิ่งขยับยิ่งมั่นใจ ^^


 การใช้จินตนาการให้สมบูรณ์แบบนั้นต้องผ่านการลงมือทำด้วย
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เล่นเพื่อเรียนรู้

 การ #เล่นบอร์ดเกม ไม่ได้ให้เด็กๆ มีความสุขแต่อย่างเดียว

 แต่ยังสอนให้เด็กรู้จักสูญเสีย รู้จักแพ้ รู้จักการได้ #PlayToLearn

 #ยิ่งเล่นยิ่งเรียนรู้ #เกมสร้างวินัย #YoungSanook #แสงออกหัว


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เกมกระดานเพื่อการเรียนรู้

 อย่าเก็บความสนุกไว้คนเดียว มาแบ่งปันความสนุกผ่านการเล่น

บอร์ดเกมกันดีกว่า #ทักษะจำเป็นต่อการเรียนรู้ #เกมกระดานเพื่อการเรียนรู้ 

#กิจกรรมสำหรับเด็ก #YoungSanook


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


ยิ่งเจอเพื่อนเยอะ ยิ่งสนุก

 เคารพกติกา รู้จักรอคอย อีกหนึ่งคุณสมบัติของเด็กมีวินัย 

#เกมสร้างวินัย #YoungSanook #แสงออกหัว


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com
 ความอดทน ความพยายาม และการรอคอย ทำให้เด็กเป็นคน

ที่ใจเย็นมากขึ้น #BoardgameUbon #บอร์ดเกมสำหรับทุกวัย

 #กิจกรรมสำหรับเด็ก #YoungSanook #แสงออกหัว


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com