วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การเล่นก็จะช่วยให้เด็กได้ใช้ความคิด

เด็กวัยนี้ ควรนำความรู้ไปพ่วงกับการเล่นของเด็กด้วย การเล่นก็จะช่วยให้เด็กได้ใช้ความคิด 

ได้ทดลองและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน #กิจกรรมนอกห้องเรียน กับ #BoardGameUbon


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


ทำให้เด็กรู้จักรับผิดชอบและสร้างวินัยให้กับตนเอง


ผ่าน #BoardGameUbon ทำให้เด็กรู้จักรับผิดชอบและสร้างวินัยให้กับตนเอง


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


ต่อยอดการเรียนรู้

เพราะเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ช่วย สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com
เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

การจำลองสถานการณ์ในการเล่น ทำให้เด็กต้องฝึกการแก้ปัญหาค่ะ 

เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ กับ #BoardGameUbon


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

การเรียนรู้แบบเล่นปนกันไป


การเรียนรู้แบบเล่นปนเรียนที่ #YoungSanook เกิด#ประโยชน์ต่อเด็ก มากกว่าที่คิด #ต่อยอดการเรียนรู้


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


การเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็ก

พัฒนาการที่ดีเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็ก 

เริ่มต้นจากการเล่น และ "ยังสนุก" ด้วยค่ะ#BoardGameUbon


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


รู้ตัดสินใจ

ทีละเล็ก ทีละน้อย ฝึกให้เด็ก รู้คิด รู้ตัดสินใจ 

ผ่านการ #เล่นบอร์ดเกม #BoardGameUbon 


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com