วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ฝึกคิด ฝึกการแก้ปัญหา

ฝึกคิด ฝึกการแก้ปัญหา ผ่านการเล่น #บอร์ดเกม

 #กิจกรรมสำหรับเด็ก เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เพราะเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์

เพราะเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ช่วย สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ฝึกฝนกล้ามเนื้อมือ

เคารพกฎ กติกา #จัดระเบียบวินัย สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ต่อยอดการเรียนรู้

เพราะเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ช่วย 


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


สนุกผ่านบอร์ดเกม

บางครั้งการลองทำอะไร มากกว่าการมอง ...

ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ลึกมากกว่าสิ่งที่เห็น...

รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้...สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เปลี่ยนเกมกระดานเป็นสนามเด็กเล่น

เปลี่ยนเกมกระดานเป็นสนามเด็กเล่น เปลี่ยนการเล่นให้เป็นการเรียนรู้ ... 

ทีละเล็ก ทีละน้อย กับการท้าทายสมองด้วย#เกมกระดาน สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดการเรียนรู้

เพราะเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ช่วย สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com