วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตรงข้ามของการเรียน คือ การเล่น


ตรงข้ามของการเรียน จริงๆ แล้ว การเล่น คือ การหาความรู้ของเด็กๆ...

 มาสนุก เพื่อการเล่นกับสมองอย่างสร้างสรรค์กันนะคะ #YoungSanook
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เปลี่ยนเล่นเป็นเรียนรู้

ถ้าโลกมันเปลี่ยนไป ทำไมไม่ลองปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กเป็นแบบใหม่บ้างสนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


ท้าทายสมองด้วยเกมกระดาน

เปลี่ยนเกมกระดานเป็นสนามเด็กเล่น

 เปลี่ยนการเล่นให้เป็นการเรียนรู้ ... ทีละเล็ก ทีละน้อย 

กับการท้าทายสมองด้วย#เกมกระดาน กับ #YoungSanook #บอร์ดเกมอุบล


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน

แล้วมาฝึกทักษะสังคมให้เด็ก

 เรียนรู้ที่จะแบ่งปันกันนะค#BoardGameUbon 


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

มาเล่นกันเถอะ

ยิ้มกว้างขึ้น เพราะสนุกกับการเล่นกับเพื่อนๆ มากขึ้น สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ฝึกสมองไปกับบอร์ดเกม

การเล่น #บอร์ดเกม ท้าทายสมองและสร้างรอยยิ้ม
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ฝึกให้เด็ก รู้คิด รู้ตัดสินใจ

ทีละเล็ก ทีละน้อย

 ฝึกให้เด็ก รู้คิด รู้ตัดสินใจ สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com