วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ฝึกคิด ฝึกการแก้ปัญหา

ฝึกคิด ฝึกการแก้ปัญหา ผ่านการเล่น #บอร์ดเกม #กิจกรรมสำหรับเด็ก 

เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com
เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ฝึกคิด ฝึกการแก้ปัญหา สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

สนุกกับเกมสนุกกับเพื่อน

ก็ไม่แปลกที่การเรียนรู้แบบนี้ จะช่วยกระตุ้น...การช่างสังเกต...

ช่างซักช่างถาม... กล้าตัดสินใจ...เพิ่มทักษะการวิเคราะห์และความเป็นผู้นำ... สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

้เรียนรู้ผ่านการล่น

ยืดหยุ่นในวิธีการ แต่ชัดเจนในเป้าหมาย 

สิ่งเหล่านี้ปลูกฝังได้ผ่านการ #เล่นบอร์ดเกม #กิจกรรมสำหรับเด็กรุ่นใหม่


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ฝึกให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน

แล้วมาฝึกทักษะสังคมให้เด็กๆ 

เรียนรู้ที่จะแบ่งปันกันนะคสนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

การเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

ท้าทายสมองผ่านการเล่นเกมกระดาน 

เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 

กับ #BoardGameUbon


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เสริมทักษะการบวกลบเลข

ห้องครัวเปรียบเสมือนห้องทดลองของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย

 เด็กได้ลงมือทดลอง สร้างสรรค์ #เมนูแห่งความสุขและ #ยังสนุก อีกด้วยค่ะ 


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com