วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง

ความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ของเด็ก เกิดจาการกล้า

ที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง #เพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ธรรมชาติของเด็ก คือ การเล่น


การเล่นนอกจากจะเป็นธรรมชาติของเด็กแล้ว

ยังเป็นสิ่งที่นำไปสู่การเรียนรู้ รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา และ รู้จักแบ่งปัน

สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ความอดทน ความพยายาม และการรอคอยความอดทน ความพยายาม และการรอคอย ทำให้เด็กเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้น

สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ทุกการเล่นคือการเรียนรู้เพราะทุกการเล่นคือการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง

สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


สร้างความภูมิใจให้เด็กจากความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆสร้างความภูมิใจให้เด็กจากความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ผ่านการเล่น 


 #กิจกรรมสำหรับเด็ก #BoardGame สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก


เมื่อเด็กๆจดจ่อกับกิจกรรม ได้นานขึ้น 

พวกเขาก็จะจอจ่อกับเรื่องอื่นได้นานขึ้นเช่นกัน #กิจกรรมสร้างสรรค์ 


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com