วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

มิตรภาพสร้างได้ ด้วยเกมกระดาน


ช่วยพัฒนาเด็กๆด้วย #เกมกระดาน 

ช่วยพัฒนาสมองและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับเด็กๆ

้วยการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เด็กๆ #ยังสนุก ไปกับการฝึกสมองอีกด้วยสนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

Play To Learn.


#YoungSanook ช่วยให้เด็กๆมีพัฒนาการและความสนุก

ไปพร้อมกับ #BoardGame 

ที่ช่วยให้เด็กๆฝึกคิด มีไหวพริบ และสติปัญญา 

พัฒนาสมองของเด็กๆอีกด้วยสนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้


วันนี้ เด็กๆ อิ่มอร่อยไปกับเมนูสุดสร้างสรรค์ 

ผ่านกระบวนการทำที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน 

พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำที่หลากหลาย

และช่วยเสริมสร้างเรื่องสมาธิ การช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 

ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู่ค่ะ^^


สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เชฟตัวน้อย ฝีมือตัวโต


มา #YoungSanook กับเชฟตัวน้อยผ่านเมนูสร้างสรรค์ 

ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่ดีสำหหรับเด็ก 

ผ่านกระบวนการทำที่เด็กๆ ได้ลงมือทำทุกขั้นตอน 

เด็กๆ จะได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับเสริมสร้างสมาธิ

และกล้ามเนื้อมืออย่าง #ยังสนุก ค่ะ


สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

หมายเลขทางหลวง


วันนี้เด็กๆ #ยังสนุก ไปกับการค้นคว้าหาข้อมูล

เกี่ยวกับหมายเลขทางหลวง ว่ามีความหมายแตกต่างกันอย่างไร

 ไปพร้อมกับการเรียนรู้ที่จะร่วมมือซึ่งกันและกัน 

ผ่านการทำงานเป็นทีม ที่ทุกทีมต้องใช้ทั้งไหวพริบ และสติปัญญา 

เห็นได้ชัดว่าแม้แต่การเจอกันครั้งแรกก็ไม่ใช่อุปสรรคค่ะ


สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เรีียนรู้ที่จะรับผิดชอบ


การรู้จักมีความรับผิดชอบสร้างได้จาก #BoardGame 

เพราะเด็กๆ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม 

การรู้จักหน้าที่ของตัวเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น

ในแบบ #YoungSanook ค่ะ


สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

สีสันของเกมกระดาน


เติมแต่งรสชาติของความ #ยังสนุก ไปกับ #BoardGameสุดหรรษา 

ที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ กล้าคิดจินตนการ กล้าใช้ไหวพริบ

 และกล้าคิดอย่างเป็นระบบค่ะ 


สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

บ้านเกมกระดานอุบลทำให้เด็กๆ ได้ #ยังสนุก ไปกับการระดมความคิด 

การวางแผน และการแก้ไขปัญหาค่ะ


สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com