วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ก้าวผ่านความไม่มั่นใจ

ปล่อยให้เด็ก กล้าที่จะก้าวออกจาก comfort zone สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


การกล้าตัดสินใจจากเรื่องเล็กน้อยๆ

การกล้าตัดสินใจจากเรื่องเล็กน้อยๆ 

จะทำให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น #ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจ


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

มาจัดระเบียบความคิดของเด็กให้เป็นระบบ

มาจัดระเบียบความคิดของเด็กให้เป็นระบบ

ผ่านการเล่น#BoardGameUbonสนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ความสนุกจะกระตุ้นให้เด็กอยาก

ความสนุกจะกระตุ้นให้เด็กอยาก เรียนรู้มากขึ้น สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


พื้นที่ลับคมสมองเด็กๆ

พื้นที่ลับคมสมองเด็กๆ สู่การเรียนอย่าง

สร้างสรรค์จินตนาการ #เปิดโลกจินตนาการ


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

อีกหนึ่งวิชาที่ได้ฝึกการวางแผน

อีกหนึ่งวิชาที่ได้ฝึกการวางแผน #บทเรียนที่ไม่มีในห้องเรีย
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

กิจกรรมใหม่ของเด็กวัยทีน

กิจกรรมใหม่ของเด็กวัยทีน #ทั้งสนุกทั้งเรียนรู้สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com