วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ให้เด็กๆ ร่วมมือช่วยกันทำขนมมากกว่าที่จะต่างคนต่างทำให้เด็กๆ ร่วมมือช่วยกันทำขนมมากกว่าที่จะต่างคนต่างทำ 

ทำให้เด็กๆ รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม#LearningByCookingสนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น