วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เล่นกับเพื่อนจะทำให้เด็กรู้จักแบ่งปัน

เล่นกับเพื่อนจะทำให้เด็กรู้จักแบ่งปัน

เสียสละ และปรับตัวได้ง่ายขึ้น 

#เล่นเพื่อปรับตัวสู่สังคม #Socialite


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


ฝึกฝนการเรียนรู้ผ่านเกมกระดาน

ฝึกจำลองสถานการณ์ สู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์


วัยเด็กคือวัยที่อยากเรียนรู้ 

อยากทดลองสิ่งใหม่ๆ #เปิดประสบการณ์ผ่านการเล่น 


สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ซนตามวัย ยิ่งปล่อยให้เขาเล่น

ซนตามวัย ยิ่งปล่อยให้เขาเล่น 

เขายิ่งเป็นตัวเองสนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ยิ่งเด็กอยากรู้อยากเห็น

ยิ่งเด็กอยากรู้อยากเห็น 

ยิ่งกระตุ้นให้พวกเขามีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ยิ่งคิดยิ่งเรียนรู้

ยิ่งคิดยิ่งเรียนรู้ 

ยิ่งดูยิ่งสังเกต
สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ทั้งสนุก ทั้งเรียนรู้

ทั้งสนุก ทั้งเรียนรู้ 

ทั้งสร้างสรรค์มิตรภาพ สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ความสนุกจะกระตุ้นให้เด็ก

ความสนุกจะกระตุ้นให้เด็ก

อยากเรียนรู้มากขึ้น
สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ฝึกจำลองสถานการณ์

ฝึกจำลองสถานการณ์

 สู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงสนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ความคิดสร้างสรรค์

บทเรียนที่ฝึกทั้งทักษะสังคม การวางแผน

 และความคิดสร้างสรรค์สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com