วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วัยเด็กคือวัยที่อยากเรียนรู้วัยเด็กคือวัยที่อยากเรียนรู้ 
อยากทดลองสิ่งใหม่ๆ #เปิดประสบการณ์ผ่านการเล่น


สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.comให้เด็กเล่นอย่างเต็มที่

ปล่อยให้เด็กเล่นอย่างเต็มที่ ไม่ต้องรีบเร่งให้ในสิ่งที่เขายังไม่พร้อม สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ความต้องการการออกกำลัง

ขนาดร่างกายยังต้องการการออกกำลัง 

สมองก็เช่นกัน#เพิ่มวิตามินสมองสนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

การเล่นคือสิ่งที่สมองของเด็กกระหายและต้องการมากที่สุดการเล่นคือสิ่งที่สมองของเด็กกระหายและต้องการมากที่สุ
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เวลาแห่งความสุข

ช่วงเวลาแห่งการเล่น = ช่วงเวลาแห่งความสุข
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

สิ่งที่สมองของเด็กกระหาย

การเล่นคือสิ่งที่สมองของเด็กกระหายและต้องการมากที่สุ

สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

การที่เด็กได้ทำ ได้มีผลงานกลับบ้าน


การที่เด็กได้ทำ ได้มีผลงานกลับบ้าน เด็กก็รู้สึกภาคภูมิใจ
อยากบอก อยากเล่า ส่งต่อความสุขไปให้คนรอบข้าง #ความสุขที่หาได้ง่าย


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com