วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สิ่งประดิษฐ์ที่ได้ทำเองทุกขึ้นตอน

เด็กๆ หยิบจับอย่างคล่องแคล่ว ยิ่งหยิบจับมากกล้ามเนื้อมือยิ่งแข็งแรงขึ้น 

สิ่งประดิษฐ์ที่ได้ทำเองทุกขึ้นตอน #วัยซนวัยเรียนรู้ #เปิดโลกจินตนาการสนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com
ปอมปอม น่ารักๆ

ปล่อยให้เด็กมีเวลามหัศจรรย์กับการทำในสิ่งที่ชอบ อย่างเต็มที่ 

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com