วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

นำไปสู่การเรียนรู้การเล่นนอกจากจะเป็นธรรมชาติของเด็กแล้วยังเป็นสิ่งที่นำไปสู่การเรียนรู้

 รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา และ รู้จักแบ่งปัน#กิจกรรมสำหรับเด็ก #BoardGame สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ความสนุกจะกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้มากขึ้นความสนุกจะกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้มากขึ้น #ยิ่งสนุกยิ่งเรียนรู้
สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

การที่เด็กได้ทำ ได้มีผลงานกลับบ้าน เด็กก็รู้สึกภาคภูมิใจการที่เด็กได้ทำ ได้มีผลงานกลับบ้าน เด็กก็รู้สึกภาคภูมิใจ
อยากบอก อยากเล่า ส่งต่อความสุขไปให้คนรอบข้าง #ความสุขที่หาได้ง่าย

สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ทางเลือกใหม่ในการเรียนรู้


ทางเลือกใหม่ในการเรียนรู้กับ 

การเรียนรู้ผ่านการ #เล่นบอร์ดเกม 

ที่ #YoungSanook
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ความอดทน ความพยายาม และการรอคอยความอดทน ความพยายาม และการรอคอย 

ทำให้เด็กเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้น #รู้จักรอคอย #ทักษะการเรียนรู้
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เพื่อนซื้อไม่ได้เพื่อนซื้อไม่ได้ แต่หาได้ในกิจกรรมกับเรา #ยังสนุก 

ทุกครั้งที่เจอหน้าเพื่อนใหม่และเก่า #กิจกรรมสำหรับเด็ก #Activity#Junior สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com