วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับ #YoungSanook วันนี้น้องตื่นเต้น

และท้าทายไปกับการพาน้องหมากลับบ้านได้สำเร็จ 

ที่ได้ฝึกความจำ และสังเกต ผ่าน #BoardGameUbon ค่ะ ^^

Image may contain: 2 people, people smiling, child

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ภารกิจช่วยเจ้าเพนกวิน

เปลี่ยนการเล่น ให้เป็นการเรียนรู้ ที่ #YoungSanook วันนี้น้องๆ 

สนุกสนานไปกับภารกิจช่วยเจ้าเพนกวินตัวน้อย หลบหนีเจ้าปลาฉลามตัวร้าย

ขึ้นมาบนน้ำแข็งได้สำเร็จ ไปพร้อมกับการฝึกกล้ามเนื้อมือและสมาธิ #PlayToLearn

Image may contain: 10 people

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

#ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน กับ #YoungSanook วันนี้เด็กช่วยพาสัตว์

กลับบ้านได้สำเร็จ ที่ได้ฝึกการสังเกตและฝึกสมาธิ มาพร้อมกับเสียงหัวเราะค่ะ ^^ 

Image may contain: 3 people, people sitting and child

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ยิ่งเล่นยิ่งเรียนรู้


และสังเกต ไปกับการวางกับดักเพื่อจับผู้ร้ายให้สำเร็จ 

ที่ได้ความเพลิดเพลินและเสียงหัวเราะค่ะ #ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ^^

Image may contain: 2 people, child

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เปลื่ยนการเล่นให้เป็นการเรียนรู้

เปลี่ยนการเล่นให้เป็นการเรียนรู้ กับ #BoardGameUbonที่น้องๆ

 ได้รับภารกิจเล่าเรื่องราวผ่าน #เกมประดาน ไปพร้อมกับฝึกจินตนาการ

และการสังเกตที่ #YoungSanookค่ะ ^^

Image may contain: 3 people, people sitting and child

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน


#BoardGameUbon ที่ได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และจินตนาการ

 พร้อมกับการวางแผนในแบบของน้อง ไปกับการหาวัตถุดิบมาปรุงอาหารค่ะ^^

Image may contain: 4 people

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

ปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็ม

ที่ #YoungSanook วันนี้น้องๆ สนุกสนานไปกับการเรียนรู้เรื่องราว

เกี่ยวกับปลาน้ำจืดน้ำเค็ม ไปพร้อมๆ กับกระตุ้นสมองของน้องๆ

 ผ่านการตอบถาม และค้นคว้าหาข้อมูล อีกทั้งยังทำให้น้องๆ 

ได้ฝึกสะกดคำ และฝึกอ่านโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยค่ะ #playToLearn ^^

Image may contain: 7 people, people smiling, child

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เปิดโลกการเรียนรู้

เปิดโลกการเรียนรู้ ไปกับ #YoungSannook วันนี้เด็กๆ สนุกสนาน

ไปกับ #กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ผ่านการเรียนรู้

เรื่อง "เมื่อฉันต้องอยู่บ้านคนเดียว" ที่เด็กๆ ได้ฝึกทั้งกระบวนการคิด

 ฝึกจินตนาการ และเสริมกล้ามเนื้อมืออย่างสร้างสรรค์ไปกับผลงานประดิษฐ์ค่ะ #PlayToLearn ^^

Image may contain: 20 people

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน


#เรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน ไปพร้อมกับการเรียนรู้

เรื่อง "ผลไม้ห้าสี" ที่น้องๆ ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน น้องๆ ช่วยกันค้นหาคำตอบ

ได้อย่างมั่นใจและทำเมนูอาหารอย่างสรรค์ค่ะ ^^ 

Image may contain: 15 people

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เปลี่ยนการเล่นเป็นการเรียนรู้เปลี่ยนจากเล่นเป็นการเรียนรู้ ผ่าน #BoardGameUbonที่ #YoungSanook วันนี้น้องเพลิดเพลินไปกับการทำ

ภารกิจตามเป้าหมายให้สำเร็จที่ฝึกการวางแผน และสังเกต ค่ะ

Image may contain: 3 people


สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

สร้างเสริมประสบการณ์

สร้างเสริมประสบการณ์ ผ่าน #บอร์ดเกมอุบล วันนี้น้องๆ

#ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ไปกับการฝึกไหวหริบการวางแผนและ

การสังเกตความจำที่เสริมสร้างทักษะของน้องๆไปอีกขั้นค่ะ ^^ 

Image may contain: 6 people

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ภารกิจสร้างหมู่บ้านเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่าน #BoardGameUbon ที่วันนี้น้องๆ ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด 

ควบคู่ไปกับการฝึกสายตาไปพร้อมกับการสร้างหมู่บ้านของตัวเองให้สำเร็จค่ะ

Image may contain: 4 people, text


สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน

เรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน ผ่าน #BoardGameUbon ที่#YoungSanook

 กับ #กิจกรรมเสริมเสริมนอกห้องเรียน วันนี้ นักคิดตัวน้อย ได้ฝึกการวางแผน

ไปกับการพาน้องหมากลับบ้านให้สำเร็จตามภารกิจพร้อมทั้งยังฝึกการสังเกตอีกด้วยค่ะ^^

Image may contain: 3 people, people sitting and child

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com