วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เด็กวัยเรียนรู้ ^^


การเล่น ไม่ใช่คำค้นหาสิ่งที่ชอบ 

ละสิ่งที่ใช่ คำตอบสำหรับ #เด็กวัยเรียนรู้ 

Image may contain: 2 people, people sitting

สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.comทำให้เด็กต้องฝึกการแก้ปัญหา

การจำลองสถานการณ์ในการเล่น ทำให้เด็กต้องฝึกการแก้ปัญหาค่ะ

 เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ กับ #BoardGameUbon


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เปิดโลกการเรียนรู้

ก็ไม่แปลกที่การเรียนรู้ผ่านการ #เล่นบอร์ดเกม จะช่วยกระตุ้น...การช่างสังเกต...ช่างซักช่างถาม...

กล้าตัดสินใจ...เพิ่มทักษะการวิเคราะห์และความเป็นผู้นำ... #เปิดโลกการเรียนรู้ #ประสบการณ์ใหม่


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


กิจกรรมสำหรับเด็กรุ่นใหม่

ยืดหยุ่นในวิธีการ แต่ชัดเจนในเป้าหมาย สิ่งเหล่านี้ปลูกฝังได้ผ่านการ สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เปิดโอกาสการเรียนรู้

เพราะเรามองเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นของวัยซุกซน #เปิดโอกาสการเรียนรู้ 

ให้เด็กๆ แสดงพลังบวก #Superhero 


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เจอหน้าเพื่อนใหม่

เพื่อนซื้อไม่ได้ แต่หาได้ในกิจกรรมกับเรา #ยังสนุก ทุกครั้งที่เจอหน้าเพื่อนใหม่และเก่า


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


การเรียนรู้ผ่านการเล่น

เมื่อธรรมชาติของเด็ก คือ การเล่น การเรียนรู้ผ่านการเล่น จึงทำให้เด็กๆ 

ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย หรือเบื่อที่จะเรียนรู้ค่ะ#เล่นบอร์ดเกม ต้องมาเล่นเองถึงจะรู้


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เด็กได้สนุกไปกับทุกการเรียนรู้

การเล่นเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่าน#BoardGameUbon 

ที่เด็กได้สนุกไปกับทุกการเรียนรู้ค่ะสนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยอีกด้วย

การ #เล่นบอร์ดเกม เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านทุกครั้งที่ได้เล่น เด็กจะสนุกกับการเรียน 

ได้คิด ได้ลงมือทำ และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยอีกด้วยค่ะ


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เปลี่ยนเล่นเป็นเรียนรู้

เล่นอย่างอิสระอย่างที่นึก ใจก็สนุก สมองก็พัฒนา สติปัญญาก็เพิ่มพูนค่ะ สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคมโ

#BoardGameUbon เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเด็กและสังคม เมื่อเด็กได้เล่น 

เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคมโดยไม่รู้ตัวค่ะ


สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การเล่นอย่างสร้างสรรค์

การเล่น ไม่ใช่คำตรงข้ามของการเรียน จริงๆ แล้ว การเล่น คือ การหาความรู้ของเด็กๆ... มาสนุก 

เพื่อการเล่นกับสมองอย่างสร้างสรรค์กันนะคะ #YoungSanookสนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com