วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ฝึกรู้แพ้ รู้ชนะ ผ่าน Board game


ฝึกรู้แพ้ รู้ชนะ ผ่าน
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

มาจัดระเบียบความคิดของเด็ก


มาจัดระเบียบความคิดของเด็ก

ให้เป็นระบบผ่านการเล่น #BoardGameUbon
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

Learning By Cooking


น่าแปลกใจที่เด็กๆ มักจะทานอาหารที่ลงมือทำด้วยตัวเอง

แม้มีส่วนผสมของอาหารที่ปกติเด็กๆ ไม่ทาน

การให้เด็กๆ ทำอาหารเอง จึงเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้เด็กลองทานอะไรใหม่

และมีประโยชน์ค่ะ #LearningByCooking
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ฝึกกระบวนการคิด

ฝึกกระบวนการคิด สร้างสรรค์จินตนาการสนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


สนุกไปกับทุกก้าวการเรียนรู้

เพราะเราเชื่อว่า #BoardGame ฝึกให้เด็กเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ #สนุกไปกับทุกก้าวการเรียนรู้สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com