วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

ยิ่งคิดยิ่งเรียนรู้


ยิ่งคิดยิ่งเรียนรู้

 ยิ่งดูยิ่งสังเกต #MakingLearningFun


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เปิดโลกจินตนาการ


ยิ่งเด็กอยากรู้อยากเห็น

 ยิ่งกระตุ้นให้พวกเขามีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

กิจกรรมสร้างสรรค์


เมื่อเด็กๆจดจ่อกับ #กิจกรรม ได้นานขึ้น 


พวกเขาก็จะจอจ่อกับเรื่องอื่นได้นานขึ้นเช่นกัน #กิจกรรมสร้างสรรค์
สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ยิ่งเล่นยิ่งได้ทักษะ


พื้นที่ลับคมสมองเด็กๆ สู่การเรียนอย่างสร้างสรรค์จินตนาการ

 #เปิดโลกจินตนาการ เพราะการเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

มากกว่าแค่การเล่น


นอกจากการเรียนแล้ว การเล่นก็สำคัญไม่แพ้กัน


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เปิดหู เปิดตา เปิดใจ ยินดีต้อนรับสู่โลกบอร์ดเกมค่ะเปิดหู เปิดตา เปิดใจ ยินดีต้อนรับสู่โลกบอร์ดเกมค่ะ 
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

นอกจากการเรียนแล้ว การเล่นก็สำคัญไม่แพ้กันนอกจากการเรียนแล้ว การเล่นก็สำคัญไม่แพ้กัน
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com