วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การเข้าครัวทุกครั้ง เด็กได้ความรู้กลับไปทุกครั้ง

การเข้าครัวทุกครั้ง เด็กได้ความรู้กลับไปทุกครั้ง 

กับ #LearningByCooking
สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ฝึกกระบวนการคิด สร้างสรรค์จินตนาการผ่านการเล่น

ฝึกกระบวนการคิด สร้างสรรค์จินตนาการผ่านการเล่น #เรียนรู้อย่างสนุก #อุบลสนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com