วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

มีจินตนาการ

ยิ่งเด็กอยากรู้อยากเห็น ยิ่งกระตุ้นให้พวกเขามีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


ฉลาดปรับตัว

ฉลาดวางแผน ฉลาดตัดสินใจ ฉลาดปรับตัว #ฉลาดเล่นฉลาดรู้ #BoardGameUbonสนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.comปรับตัวได้ง่ายขึ้น

เล่นกับเพื่อนจะทำให้เด็กรู้จักแบ่งปัน เสียสละ และปรับตัวได้ง่ายขึ้นสนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


จอจ่อกับกิจกรรมอื่น

เมื่อเด็กๆจดจ่อกับการเล่น #BoardGame ได้นานขึ้น 

พวกเขาก็จะจอจ่อกับกิจกรรมอื่นได้นานขึ้นเช่นกัน #เกมกระดานสร้างสมาธิ


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com
เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

แพ้ให้เป็น
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com