วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

บทเรียนที่ไม่มีในห้องเรียน

ได้เรียนรู้สิ่งที่ชอบ เรียนรู้สัมผัสของจริง ดีกว่าเรียนรู้ผ่านแค่ในหนังสือ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น