วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เกิดความเภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองอย่างมาก

   เกิดความเภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองอย่างมาก

#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclass
สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

เปิดโอกาสให้เด็กตัดสินใจในเรื่องเล็กๆ

  เปิดโอกาสให้เด็กตัดสินใจในเรื่องเล็กๆ

#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclass
สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

ยิ่งสนุก ยิ่งเรียนรู้ได้มากขึ้น

ยิ่งสนุก ยิ่งเรียนรู้ได้มากขึ้น

#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclass
สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

การเล่นคือการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง

การเล่นคือการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง

#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclassสนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

เสริมทักษะการวางแผน เรียนรู้ผ่านการเล่น

 เสริมทักษะการวางแผน เรียนรู้ผ่านการเล่น

#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclass
สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จัดระเบียบความคิด ผ่าน Mind Map

 จัดระเบียบความคิด ผ่าน Mind Map

#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclass


สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

เห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านการทำขนม

 เห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านการทำขนม

#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclass


สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com