วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเล่นคือการหาความรู้อีกรูปแบบหนึ่งของเด็ก

 การเล่นคือการหาความรู้อีกรูปแบบหนึ่งของเด็ก

#YoungSanook #ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #PrivateClassสนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com


ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยการลงมือทำ

 ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยการลงมือทำ

#กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก #PlayToLearn

#สนุกไปกับทุกก้าวการเรียนรู้ #YoungSanook

สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com


กระตุ้นประสาทสัมผัสสมองทำงาน

 กระตุ้นประสาทสัมผัส มือจับ ตามอง สมองทำงาน #เชื่อมโยงประสาทสัมผัส #ทักษะการอ่าน

#YoungSanook #ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #PrivateClass
สนใจติดต่อ

Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com


วัยเด็กคือวัยที่อยากเรียนรู้ อยากทดลองสิ่งใหม่ๆ

 อย่าหยุดการเรียนรู้ของเด็ก วัยเด็กคือวัยที่อยากเรียนรู้ อยากทดลองสิ่งใหม่ๆ 

#YoungSanook #ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #PrivateClassสนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com


กระตุ้นสีสัน กระตุ้นการสังเกต

ได้เรียนรู้สิ่งที่ชอบ เรียนรู้สัมผัสของจริง ดีกว่าเรียนรู้ผ่านแค่ในหนังสือ 

 #ทักษะจำเป็น

#YoungSanook #ยังสนุก #MakingLearningFun


#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #PrivateClass
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.comการเล่นทำให้สมองของเด็กทำงานอย่างสร้างสรรค์

 การเล่นทำให้สมองของเด็กทำงานอย่างสร้างสรรค์

#YoungSanook #ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #PrivateClass
สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สนุกเพลิดเพลิน เสริมพัฒนาการด้าน “มิติสัมพันธ์”

 สนุกเพลิดเพลิน เสริมพัฒนาการด้าน “มิติสัมพันธ์”

#YoungSanook #ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #PrivateClass

สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com