วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฝึกกล้ามเนื้อมือผ่านการปั้นดิน

 ฝึกกล้ามเนื้อมือผ่านการปั้นดิน เเละสร้างความภูมิใจให้ตัวเอง 

ผ่านการสร้างผลงานอย่างตั้งใจ #ปั้นดิน #กิจกรรมสำหรับเด็ก 

#YoungSanook #แสงออกหัว

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com เมื่อเด็กปรับตัวได้ เขาจะเล่นกับเพื่อนได้เป็นอย่างดี แพ้ชนะไม่สำคัญ 

ที่สำคัญกว่าคือการได้แบ่งปันมิตรภาพดีๆ กับเพื่อน 

#รู้จักปรับตัว #เกมกระดานสร้างมิตรภาพ  #ทักษะสังคมสนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


คิดนอกกรอบ


 การเล่นทำให้สมองของเด็กทำงานอย่างสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ

#อินเทรนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ #MakingLearningFun #playtolearnสนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เล่นเพื่อเรียนรู้

 วัยเด็กที่สมบูรณ์แบบต้องมีการเล่น การเรียนรู้ และจินตนาการ 

#เรียนรู้ผ่านการเล่น #เปิดประสบการณ์ผ่านการเล่น 

#เกมกระดานสร้างสมาธิ  #เล่นเพื่อเรียนรู้ สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


ฝึกการคิด

 ฝึกคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากการวางแผนการเล่นด้วยตนเอง 

#เรียนรู้ผ่านการเล่น  #เพราะการเล่นคือเรื่องใหญ่สำหรับเด็ก

 #เกมกระดานสร้างสมาธิ #YoungSanookสนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เรียนรู้ผ่านการเล่น

 ความฉลาดและศักยภาพที่แท้จริงของเด็กๆ มาจากการเล่น 

#เรียนรู้ผ่านการเล่น #ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจ #PlayToLearn #สื่อการเรียนรู้แบบใหม่สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com
เหมาะสมกับช่วงวัย

การลงมือทำเป็นการฝึก “ทักษะ” และ “พัฒนาการ” ให้เหมาะสมกับช่วงวัยสนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com