วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567

กล้าคิดเอง และพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ผ่านบอร์ดเกม

กล้าคิดเอง และพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ผ่านบอร์ดเกม


#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclassสนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

ฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์ตัวเอง เริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้ ผ่านบอร์ดเกม

 ฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์ตัวเอง เริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้ ผ่านบอร์ดเกม


#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclass
สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เอาจริงเอาจัง เรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม

ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เอาจริงเอาจัง เรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม


#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclass

สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

ให้เด็กได้เผชิญหน้ากับปัญหาและความล้มเหลว คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ

ให้เด็กได้เผชิญหน้ากับปัญหาและความล้มเหลว คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ 


#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclass

สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนเด็กให้กล้าแสดงออก เริ่มจากความสนุก ผ่านบอร์ดเกม

 เปลี่ยนเด็กให้กล้าแสดงออก เริ่มจากความสนุก ผ่านบอร์ดเกม


#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclass

สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

ปรับเปลี่ยนการมองปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผ่านบอร์ดเกม

ปรับเปลี่ยนการมองปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผ่านบอร์ดเกม


#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclassสนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com

ความสนุกจากการทำได้ ผ่านการเล่นบอร์ดเกม

ความสนุกจากการทำได้ ผ่านการเล่นบอร์ดเกม


#ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclassสนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com