วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ทักษะแห่งอนาคต ผ่านบอร์ดเกม

 ทักษะแห่งอนาคต ผ่านบอร์ดเกม

#BoardGame #ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #PrivateClass

สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.comเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านบอร์ดเกม

 เห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านบอร์ดเกม

#BoardGame #ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #PrivateClass


สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com


เสริมความสามารถในการปรับตัว ผ่านบอร์ดเกม

 เสริมความสามารถในการปรับตัว ผ่านบอร์ดเกม
สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.comเสริมความสามารถในการปรับตัว ผ่านบอร์ดเกม

 เสริมความสามารถในการปรับตัว ผ่านบอร์ดเกม

#BoardGame #ยังสนุก #MakingLearningFun 

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #PrivateClassสนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com
ฝึกให้เกิดความอดทน จนสิ่งนั้นจะสำเร็จ ผ่านบอร์ดเกม

 ฝึกให้เกิดความอดทน จนสิ่งนั้นจะสำเร็จ ผ่านบอร์ดเกม

#BoardGame #ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #PrivateClass

สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com
มองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน ผ่านการปั้นดิน

 มองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน ผ่านการปั้นดิน

#ปลุกปั้น #ยังสนุก #MakingLearningFun

#PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #PrivateClass


สนใจติดต่อ
Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID @youngsanook
www.YoungSanook.com