วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิด

 เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

#ต่อยอดการเรียนรู้ #ภาษาพาสนุก #ยังอยากอ่าน #YoungSanook


สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง

 เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง

#ต่อยอดการเรียนรู้ #MakingLearningFun

#YoungSanook #ปลุกปั้น


สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ต่อยอดการเรียนรู้

 อยากให้เด็กมี "ทักษะ"ชีวิต
สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 เมื่อเด็กมีทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้ เขาจะเรียนรู้และพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

#สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ #เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ #กิจกรรมสำหรับเด็ก

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.comการเล่นคือการหาความรู้

 การเล่นคือการหาความรู้อีกรูปแบบหนึ่งของเด็ก

#ยิ่งเล่นยิ่งเรียนรู้ #MakingLearningFun #YoungSanook

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.comวันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 เมื่อเด็กมีทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้ เขาจะเรียนรู้และพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

#อินเทรนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ #เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

#กิจกรรมสำหรับเด็ก #YoungSanook #ภาษาไทย #ยังอยากอ่านสนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com


เป็นเด็กที่ร่าเริง

 เต็มที่กับการเล่น ส่งเสริมให้พวกเขาเป็นเด็กที่ร่าเริง ช่างถาม ช่างคิด ช่างสงสัย 

สนใจติดต่อYoung Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
FB Young Sanook
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com