วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฝึกคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากการวางแผนการเล่นด้วฝึกคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากการวางแผนการเล่นด้วยตนเอง 
สนใจติดต่อ


Young Sanook "สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก"
โทร 045-950-418 / 095-782-2589
Line ID Youngsanookub
www.YoungSanook.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น